Aktivitetslederkurs i Pasvik

Kurset passer for deg som vil lære mer om tilrettelegging av aktivitet og idrett for barn. Det tar for seg idrettens verdier, bestemmelser og rettigheter, organisering av hensiktsmessig aktivitet, og om egen trenerrolle (blant annet om hvordan du som deres aktivitetsleder/veileder/ trener bør kommunisere med barna). Kursdeltagerne må være over 15 år (fylle 15 år det året de tar kurset).

Arrangør: Norges Idrettsforbund
: Pasvik Folkehøgskole
Tid: lrdag 17. februar 11:30
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskre...