Dispensasjonsutvalget

Søknadsfrist 06.02.2018

: Møterom Viksjøen, Rådhuset
Tid: torsdag 15. februar 10:00
http://www.svk.no/getfile.php/4039220.652....