Dispensasjonsutvalget

Søknadsfrist 02.03.2018

: Møterom Viksjøen, Rådhuset
Tid: torsdag 8. mars 10:00
http://www.svk.no/getfile.php/4039220.652....