Om Magnus Mæland:

Magnus Mæland er født og oppvokst i Skjervøy kommune i Nord-Troms. Han har tidligere vært politisk aktiv som kommunestyrerepresentant i åtte år i Tromsø kommune, komiteleder for oppvekst og fylkesråd for utdanning i Troms. Mæland har lang fartstid i partipolitikk og ungdomspolitikk.

Mæland er utdannet adjunkt med opprykk fra tidligere Høgskolen i Tromsø, med videreutdanning i historie fra UIT. 

Utenom arbeid som politiker så har Magnus Mæland vært leder av Høyres Nord-Norgekontor, konsulent i statens lånekasse, personalkonsulent i Jobzone Tromsø og lærer ved Sandnes skole i Sør-Varanger kommune.

Ansvar:

Kontorsjefen er en del av rådmannens ledergruppe og skal ivareta de administrative ansvarsområdene i administrasjonen og støtte rådmannen i saker av administrativ karakter.

Kontorsjefen har ansvaret for:

  • Beredskap
  • Politisk sekretariat
  • Servicekontoret, herunder arkiv og servicekontoret
  • Internasjonalt arbeid
  • Hjemmesiden og intranett
  • Administrative lederfunksjoner
  • Påse at administrasjonen tilbyr relevant administrativ bistand
  • Gi saksbehandlerstøtte
  • Administrere interne oppgaver
  • Utrednings- og oppfølgingsoppgaver, samt å koordinere disse.