Kommunestyret har på bakgrunn av dette vedtatt at kommunen må omstille kommunens drift med vel 50 mill.kr, og at arbeidet i all hovedsak skal konsentreres om årene 2018 og 2019.

  • Til kommunestyret 14. februar har rådmann utredet omfattende kuttforslag i henhold til kommunestyrets vedtak. I neste fase av omstillingen vil vi gå nærmere inn på hvilket nivå vi skal ha på tjenestene Sør-Varanger kommune. Det vil også bli nødvendig å vurdere hvor tjenestene skal tilbys med hensyn på demografi og befolkningssammensetning, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Som følge av kommunestyrets vedtak har rådmann definert omstillingsarbeidet i 2 faser:

  1. Omstillingsfase 1 – januar 2018 Fremskaffe omstillings- og effektiviseringstiltak for 20 mill.kr som legges frem for kommunestyret i februar 2018. Kommunestyret vedtar kutt av 10 mill.kr som skal ha effekt i 2018.

  2. Omstillingsfase 2 – februar 2018 – desember 2019 Fremskaffe omstillings- og effektiviseringstiltak for 40 mill.kr i løpet av 2018 og 2019. Tiltakene skal full økonomisk effekt for budsjettår 2020.

Alle enheter vil bli berørt av omstillingsarbeidet. I overkant av 80 % av driftsbudsjettet er i de store sektorene oppvekst og helse, omsorg og velferd. Når kommunens driftsnivå skal reduseres er det naturlig at det er innenfor disse tjenesteområdene hovedfokuset må rettes, sier Øvergaard.

Viser til kommunes innsynsportal over saker til politisk behandling.

For ytterligere spørsmål kontakt rådmann Nina Bordi Øvergaard på telefon 92202456.