Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Strategisk næringsplan.

entrepreneur-593378_1920.jpgUtvalg for plan og samferdsel i Sør-Varanger kommune har i møte en 23.05.2017, sak 026/17, fastsatt planprogram for strategisk næringplan 2017 - 2027.
Planprogram for strategisk næringsplan 2017 - 2028 legger føringer for innholdet i planen, og foreløpig tidsplan for planarbeidet. 
Strategisk næringsplan skal omfatte alle næringer, og vil erstatte gjeldende sektorplaner for landbruk og reiseliv. Politisk behandling av planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 med innspill finner du her.

Publisert | Oppdatert 07. juni 2017

Skjema

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk