Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. februar kl. 12:19

Søknadsfristen om barnehageplass til hovedopptaket er 1. mars 2018, med inntak fra august 2018

Alle må søke elektronisk via kommunens barnehageportal.

les mer ... clear

Systemrettet arbeid

SYSTEMARBEID

Alle barn og unge i barnehage og skole har rett til et tilpasset barnehage- og opplæringstilbud. For å kunne gi dette, beskriver barnehagelovens § 19 c og opplæringslovens § 5-6 at PPT skal hjelpe barnehagen og skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringstilbudet bedre til rette.

PP- tjenesten skal gi et sterkt bidrag til systemrettet arbeid. Tidlig innsats og forebygging skal føre til at man unngår utvikling av ulike typer vansker hos barn og unge. Det å jobbe bredt og systematisk med barnehagen som læringsarena, med læringsmiljøarbeid og tilpasset opplæring i skolen, uavhengig av henvisning, vil medføre at flere barn og unge i Sør- Varanger kommune kan ivaretas innen det ordinære og tilpassede barnehage,- og opplæringstilbudet. Det langsiktige perspektivet er at ved å jobbe forebyggende og systemisk vil en på sikt, forhåpentligvis, oppnå at færre trenger spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

 

Av denne grunn retter PP- tjenestens fokus på systemarbeid seg i stor grad mot å se på forutsetninger i læringsmiljøet. Økt systemrettet arbeid bidrar til at elever i større grad får tilpasset sin opplæring. Man retter ikke bare årsakene i og rundt barnet, men retter i større grad søkelyset på samspill og relasjon i barnets hverdag.

I dette inngår at PPT også ser på klasseledelse, organisering, struktur, regler, rammer og rutiner skolen og den enkelte lærer har for å skape læring og trivsel i klasserommet.

 

Sør- Varanger PPT innfører derfor satsningsområder som gjenspeiler dette perspektivet:

  • Henvisningsskjema «systemhenvisning» for alle barnehager og skoler ved behov for veiledning og rådgivning på læringsmiljø

  • Informasjon om hva PPT observerer

  • Faste dager for oppfølging på de fire største skolene i kommunen

  • Faste dager for oppfølging på for fire barnehager i kommunen.

  • Samarbeid med skolenes ressursteam ved individ og systemarbeid

  • Medvirkning i beredskapsteam mot mobbing.

  • Medvirkning i barnehagenes og skolernes utviklingsarbeid.

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 45412711

bilde ppt[1]
Publisert | Oppdatert 09. november 2017
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk