Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune kollektive reisetilbud med logoen "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september er det et sekssifrede telefonnummeret 116117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: | Planforslag for Solsletta hyttefelt til offentlig ettersyn

Planer under arbeid - si din mening!

Planer under arbeid - si din mening!

Se hva som er til høring og gi din uttalelse her ›

Planforslag for Solsletta hyttefelt til offentlig ettersyn

Sør-Varanger kommune legger Forslag til detaljregulering for Solsletta hyttefelt, med konsekvensutredning ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10, samt forskrift om konsekvensutredninger § 25.

 

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger på eiendommen Solsletta i Neiden, GBN 6/23. Planen har til hensikt å tilrettelegge for 12 hyttetomter.

Skjermbilde plankart Solsletta

 

Planforslaget ble behandlet i Utvalg for plan og samferdsel i møte 08.02.2022, sak 06/2022.

(planID 5444-2019006, datert 23.12.2021)

 

Plandokumentene finner du her:

2019006_BESKR Detaljregulering for Solsletta hyttefelt 231221.pdf

2019006_BEST Detaljregulering for Solsletta hyttefelt 231221.pdf

2019006_PL Detaljregulering for Solsletta hyttefelt 231221 -A2-L.pdf

Rosanalyse detaljregulering for Solsletta hyttefelt 111121.pdf

Behandling av planforslag detaljregulering for Solsletta hyttefelt.pdf

de kan også leses på Servicekontoret på Rådhuset i Kirkenes.

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 31.03.2022 til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

 

Vennligst oppgi vår referanse: 19/2524

 

 

Plan- og Utviklingsavdelingen

17.02.2022

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS