Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...

Høring/oppstart

Kart - forslag til utvidetlandingsområde
For uttale i perioden: 26. april 2022 - 30. juni 2022
Høring/oppstart Forslag til regelendring for landingstillatelser i Gallok-området

Etter etterspørsel, om regelendring for dispensasjoner om landingstillatelser med helikopter i Gallokområdet, har det blitt utarbeidet et forslag for å utvide området for landingstillatelser. Endringen gjelder Forskrift om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, landing med luftfartøy, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

Forslaget vil medføre at de som har hytte/gamme/ødestue i området ikke trenger å lande ved enten Garsjøen eller Store Gallok for så å måtte transportere utstyr eller seg selv derfra til egen hytte/gamme/ødestue. Det vil medføre vesentlige lettelser for de som har gamme/fritidsbolig i området.

 

Forslaget vil også være positivt for transport av eldre og personer med funksjonsnedsettelse, samt transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. Det øker fremkommeligheten og gir mindre transport på bakken.

Eksisterende forskrift fra 1991: Forskrift om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, landing med luftfartøy, Sør-Varanger kommune, Finnmark.pdf

Forslag til endring: Forslag til regelendring i Forskrift om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, landing med luftfartøy, Sør-V.pdf

Kart over utvidet område: Kart - forslag til utvidetlandingsområde.JPG

 

Høringsfristen settes til 30. Juni 2022. Vi ber om at uttalelser sendes på epost til postmottak@svk.no eller postboks 406, 9915 Kirkenes. Vennligst oppgi vår referanse 22/2519


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.