Enkelte av forslagene vil medføre reduksjon i stillinger om de blir vedtatt. Hovedtillitsvalgte har vært deltakende i utredningsarbeidet for omstillingen og har bidratt med å diskutere tiltakene som nå fremmes. Det er vært gjennomført et styringsgruppemøte med gruppelederne i partiene. Oversikt over de utrede tiltak og saksfremlegget finner du vedlagt.

Til førstkommende kommunestyre legges det også frem forslag til prosjektplan for omstillingsprosjektet 2018-2019, samt rutiner for omstilling og nedbemanning. Prosjektplan og rutinene er vurdert i prosjektgruppa som har tilsluttet seg disse. Prosjektplan og rutinene vil bli drøftet i et formelt drøftingsmøte med de tillitsvalgte 5. februar. Saksfremlegg, prosjektplan og rutiner finner du vedlagt.

Snarest etter kommunestyret 14. februar vil rådmannen komme tilbake med informasjon om hvilke tiltak som ble vedtatt, og skal gjennomføres i løpet av våren 2018.

Rådmannen vil tilrettelegge for god informasjon om prosjektet, og all informasjon om prosjektet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

I neste fase av omstillingen vil vi gå nærmere inn på hvilket nivå vi skal ha på tjenestene Sør-Varanger kommune. Det vil også bli nødvendig å vurdere hvor tjenestene skal tilbys med hensyn på demografi og befolkningssammensetning.