Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...

Høring/oppstart

Høring/oppstart Kunngjøring av vedtatte reguleringsendringer

Utvalg for plan og samferdsel har i møte 05.04.2022 vedtatt endring av følgende reguleringsplaner:

Reguleringsplan for Langfjordveien Østre, planID 2007002

  • Endringen gjelder ny regulert tomtegrense mellom Sikdalsveien 13 og 15.

Reguleringsplan for Soltun, planID 1975101

  • Endringen gjelder ny regulert tomtegrense mellom Soltunveien 18 og 20

Reguleringsplan for Haga, planID 2005106

  • Endringen gjelder ny avgrensning av naustområde BN5

Planvedtakene kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jfr. § 12-14.

 

Vedtatte planendringer er lagt ut på kommunens Servicetorg (Rådhuset) og kan leses her:

Vedtak om endring av plan for Langfjordveien Østre - planid 2007002 (9711).pdf

Kart ny tomtegrense Sikdalsveien 13 og 15.pdf

Vedtak om endring av Reguleringsplan for Soltun - planid 1975101 - ny tomtegrense Soltunveien 18 og 20 (9713).pdf

Kart ny regulert tomtegrense Soltunveien 18 og 20.pdf

Vedtak om endring av plan for Reguleringsplan for Haga 305 - planid 2005106 - justering av naustområde BN5 (9712).pdf

Kart Utvidelse av naustområde BN5.pdf

 

Klageadgang

Parter eller andre berørte kan klage på vedtaket (i den enkelte sak). Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Vennligst oppgi planID ved henvendelser om saken.

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under