Hesseng barnehage har lyst ut 2 heltidsstillinger som barnehagelærer.
https://sor-varanger.easycruit.com/vacancy/2916511/188905?iso=no

Skytterhusfjellet barnehage har lyst ut inntil 3 heltidsstillinger som barnehagelærer og 1 vikariat som barne- og ungomsarbeider, 100%.
https://sor-varanger.easycruit.com/vacancy/2917933/188889?iso=no

Sandnes barnehage har lyst ut 1 heltidsstilling som barnehagelærer.
https://sor-varanger.easycruit.com/vacancy/2918133/191841?iso=no

Siden oppdateres etterhvert som utlysningene blir klare for de resterende barnehagene