Torghandelen skal foregå på Torget ved Samfunnshuset i Kirkenes, og tildeling av plass skal skje skriftlig.

Torgforskriften har nærmere bestemmelser om torghandelen.

1 torgplass er begrenset til 20 m2 (4x5 m). Ved større behov må det leies flere torgplasser. Salg fra varebil på Torget har øvre grense for last/lengde: 7.500 kg og 7,5 meter.

Torgavgift:
- i henhold til Sør-Varanger kommunes gebyrreglement  

Pris for tjenesten i 2018

Torgleie per dag m /strøm

300,-

Torgleie per dag u/ strøm

250,-

Torgleie per måned

2300,-

Humanitære og politiske organisasjoner, idrettslag m.v er fritatt for torgavgift.

Torghandel er tillatt på hverdager til følgende tider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - kl. 20:00
Lørdag kl. 08:00 - kl. 18:00.

Søknad om leie av torgplass rettes til Sør-Varanger kommune. Det er ingen søknadsfrist, men det kan lønne seg å være ute i god tid.

Når det gjelder arrangementer på torget under eks: Kirkenesdagene o.l, skal søknad skje til arrangør.

Klageadgang
Vedtak om torgplass er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes. Klageinstans er kommunal klagenemnd.

 

Kontaktinformasjon
Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes 
Tlf. 78 97 74 00.
Epost: postmottak@svk.no