Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mobbing

Sør- Varanger kommune har utarbeidet og vedtatt en handlingsplan for et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø i skolen. Denne forplikter kommunen til å jobbe for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, utestenging, vold, diskriminering eller rasisme, verken på skolen eller skoleveien. Dette arbeidet hjemles i Opplæringslovens § 9A.

Skolen og rektor har ansvaret for å sikre arbeidet som gjøres i skolen. PPT kan bistå skolen i arbeidet med et godt psykososialt miljø, og kan i saker som omhandler mobbing bistå arbeidet med både identifisering, drøfting og tiltaksutvikling. Vanskelige mobbesaker har ofte pågått over tid, så det gjelder å gi partene trygghet på at handling vil komme raskt. 

Når kartleggingen og identifisering av læringsmiljøsituasjonen er gjennomført, skal rektor igangsette arbeidet på flere nivå.

Barnehagen har et stort fokus mot forebygging av mobbing. Den kanskje viktigste innsatsen for å motvirke at ekskludering oppstår i barnehagen handler om å skape et godt og trygt miljø blandt barna, hvor tilstedeværende og varme voksne lærer barn sosial kompetanse.

PPT kan også bidra med råd og veiledning.

Ønsker du mer informasjon om PPT sitt arbeid vedrørende mobbing, kan du kontakte PPT.

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 92088141

bilde ppt[1]
Publisert | Oppdatert 20. februar 2020
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk