NØD- OG HJELPETELEFONER

NØDTETATENE:
BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113

LEGEVAKT: 116 117

Helsedirektoratets informasjonstelefon for Koron: 815 55 015


FOR BARN OG VOKSNE SOM ER BEKYMRET FOR BARN

 • Koronatelefonen i Sør-Varanger (ring/sms, hverdager 9-18): 41 39 09 78

Dette tilbudet er for barn/unge som har spørsmål om Korona eller har det vanskelig hjemme. Voksne med spørsmål vedrørende barn kan også ta kontakt.

 • Alarmtelefonen for barn og unge (for barn og voksne, døgnåpen): 116 111
   

 • Barnevernet (ved bekymring, 8-15:30): 78977511
   

 • Barnevernets akuttelefon (ved fare for liv/helse, døgnåpen): 41393166
   

 • Mental Helses Foreldrestøtte (døgnåpen): 116 123
   

 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte.For 
  seksuelt misbrukte barn, voksne og pårørende: 800 57 000
   

Tjenester for deg som trenger noen å snakke med

Se Rådet for psykisk helse for oversikt over tjenester:
https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

Her finner du ulike telefon-, sms- og chat-tilbud. Flere tjenester er døgnåpne og tilbyr anonymitet.