Reisemål Sør-Varanger har hatt en god utvikling på 2000-tallet, faktisk betydelig bedre enn det øvrige Finnmark. Forklaringen ligger særlig i at man har lykkes med å etablere vintertrafikk basert på opplevelsesturisme, en trend som bare ser ut til å øke. Sør-Varanger har dessuten mange dyktige entreprenører, noe som har gitt S-V en posisjon blant de fremste vinterreisemålene i Nord Norge. Samtidig trekker S-V tilreisende til møter, konferanser og 10 kultur- og idrettsbegivenheter gjennom hele året, og har utviklet en profil som Barentshovedstad i enkelte segmenter, noe som gir medieoppmerksomhet og styrker merkevaren Kirkenes også i reiselivssammenheng. Alt i alt har Sør-Varanger skapt seg et godt utgangspunkt for de neste årene. 

Les masterplan for reisemålsutvikling her.