Retningslinjer for arrangementer og samlinger er gjenstand for endringer fortløpende. Den beste kilden til denne informasjonen finner du på FHI's nettsider om dette: 

Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/