Formålet med trafikklysmodellen for Sør-Varanger kommune er at alle innbyggere har lik forståelse for smittesituasjonen, oppfører seg mest mulig likt og forebygger smitte.  Generelle smittevernregler skal alltid overholdes:

·         Vaske hendene.

·         Holde avstand.

·         Vær hjemme hvis du er syk. ​

 

GRØNN

GUL

RØD

Kriterier for nivå:

Ingen smitte i kommunen

Lokale smitte, enkelt kluster, pågående smittesporing under kontroll.

Flere klustre hvor smittekjede er kjent

Spredning i samfunnet hvor smittevei/-kjede er ukjent.

Omfattende smittesporingssak som krever ressurser som påvirker normal drift

Generelt

Ingen skal møte syk, har du eller bruker luftveissymptomer, hoste eller feber skal dere ikke møtes.  

 

God hoste- og håndhygiene er viktig.

 

 

Unngå klemming og håndhilsning.

Ingen skal møte syk, har du eller bruker luftveissymptomer, hoste eller feber, skal dere ikke møtes.

 

God hoste- og håndhygiene er viktig.

 

Hold 1 meters avstand. Dersom dette ikke er mulig kan ikke oppdraget gjennomføres.

 

Støttekontakt og bruker må gjennomføre håndvask minimum før og etter oppdrag.

 

Unngå klemming og håndhilsning.

Støttekontakt oppdrag gjennomføres ikke.