Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Du trenger ikke å søke dersom du oppholder deg på en av kommunens institusjoner eller ved sykehuset - vi kommer hit og tar imot forhåndsstemmer i uke 35. Se oversikten her

I henvendelsen må du oppgi

- Navn

- Fødselsdato og -år

- Telefonnr.

- Hvilken kommune du er manntallsført i

- Den adressen du befinner deg på mellom 4. og 6. september.

Søknadsskjema (krever sikker innlogging)