Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Møte i valgkomiteen 06.03.17

Valgkomiteen innkalles til møte mandag 06.03.17 kl. 11:00 på møterom Ellenvatn, Rådhuset.

2017-02-24

Møte i arbeidsgruppe for politiske reglementer 06.03.17

Arbeidsgruppa for politiske reglementer innkalles til møte mandag 06.03.17 kl. 09:00 på møterom Ellenvatn, Rådhuset.

2017-02-24
NOU hjertespråk

Høringsseminar i Sør-Varanger om NOU Hjertespråket - Gulaskuddanseminára Mátta-Várjjagis NAČ Váibmogiella

Sør-Varanger kommune inviterer i samarbeid med Sametinget til høringsseminar om oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket 3. mars, kl. 09.00-13.00 på rådhuset i Sør-Varanger.

Mátta-Várjjat gielda bovde ovttasráđii Sámedikkiin gulaskuddanseminárii čuovvolit NAČ 2016:18 Váibmogiela njukčamánu 3. beaivve, dii. 09.00-13.00, ráđđeviesus, Mátta-Várjjagis.

2017-02-23
Bæ Bæ Lille. Regi: Katrine Strøm

Teater for barn fra 0-3 år

Bæ bæ lille i Samfundshuset

Søndag 5. mars kommer Hålogaland Teater til Kirkenes med forestillingen «Bæ, bæ lille» for aldergruppen 0 - 3 år. Forestillingen har vært en stor suksess. Trykk på bildet for å lese mer.

2017-02-23

Bostøtte - utbetaling

Mener du Husbanken har brukt feil inntekter?

Les mer her:

2017-02-23

Adresseprosjekt 2017 – Høring av forslag til adressenavn

Utvalg for plan og samferdsel i Sør-Varanger kommune vedtok i møte 14.02.2017, sak 011/17, forslag til adressenavn.

Navneforslagene legges her ut for høring, med frist til 06.04.2017 for innspill.

2017-02-22
_MG_5289

Annerledes Fastelavn på Sør-Varanger bibliotek

Voksne og barn feiret Fastelavn på bibliotektirsdag 21.02.2017 med leker og hjemmelagde pannekaker fra Nikel.

2017-02-22
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - åpne for kjøring

Hele Løype 12 er nå åpnet fra Harefoss (gmr 169) til Skrøytnes (gmr 123), samt fra Stenbakk (gmr 115) helt opp til øvre Vaggatem. Det er kun et kort strekk mellom Skrøytnes og Stenbakk som ikke er åpent nå. 

2017-02-22
2016003_Planavgrensning Skole 9910_230916_400x283

Fastsatt planprogram til detaljregulering for skole 9910

Sør-Varanger kommunestyre har i møte 15.02.17, vedtak 021/17, fastsatt planprogram til detaljregulering for skole 9910 (planID 2030-2016003).

2017-02-21
170220_1024x678

Ungdommens kulturmønstring

7 videre til Alta

Rundt 100 publikummere hadde møtt fram til Ungdommens Kulturmønstring  på Samfundshuset sist lørdag.

Lydmann, lysmann, ungdommer fra ungdomsrådet, sikkerhets- og arrangøransvarlig gjorde sitt til at det ble en hyggelig kveld. Trykk på bildet for å lese mer.

 

2017-02-20
S›r-Varanger kommunev†pen CMYK150dpi

Pressemelding om regnskap for 2016

16,7 millioner i overskudd i 2016

Driftsregnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på 16,7 mill.kroner. Netto driftsresultat er 13,7 mill.kroner, noe som utgjør 1,43 % av brutto driftsinntekter. Resultatet kommer som følge av høyere frie inntekter gjennom skatt og inntektsutjevning og lavere pensjonskostnad. Enhetenes budsjettdisiplin og fokus på å bremse kostnadsveksten er medvirkende til det positive resultatet. 

2017-02-17

Politisk møteplan 2017

Kommunestyret vedtok i møte 15.02.17 ny politisk møteplan, med 1/3 reduksjon av formannskaps- og kommunestyremøter som ledd i økonomisk besparelse 2017. Det ble også vedtatt at møtene skal starte kl. 10:00, og at møteplanen skal evalueres av gruppelederne før arbeidet med neste års møteplan tar til.

2017-02-17
IMG_0672_1024x683

Besøk fra Petsjenga og Inari

Grensekryssende ungdomsråd

Under Kaos Spektakel møttes ungdomsrådene fra Sør-Varanger, Inari og Petsjenga i Kirkenes for å dele med hverandre hva de har oppnådd siden sist de møttes og hvilke satsningsområder de har for 2017. Trykk på bildet for å lese mer

2017-02-17

Utvalg for miljø og næring er avviklet

Kommunestyret vedtok i møte 15.02.17 å legge ned utvalg for miljø og næring, og overføre saksområdene til andre utvalg.

2017-02-17
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS