Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Tog_1024x768

Planleggingen er i gang

17. mai 2017

Etter tilbakemelding fra de ulike foreldreutvalgene har 17 mai komiteen besluttet at det ikke blir noe felles skoletog i Kirkenes slik det har vært de siste to årene. Komiteen kan ikke love korps til alle skoletogene.

Det legges for øvrig opp til et tradisjonelt program for nasjonaldagen. Tale for dagen blir ved ungdomsrådets leder, Kristina Amalie Hamre og blomsternedleggelse ved Krigsmødremonumentet blir ved Elsa Haldorsen.  Komiteen oppfordrer folk og foreninger til å delta i Folketoget.

17. mai-komiteen for Sør-Varanger kommune består av Odne Stunes (leder), Toril Guvåg, Britt Slagtern og Harald Sørensen. Ved spørsmål kan komiteen nås på følgende telefonnumre:

- Odne: 414 89 888​ - Toril: 457 88 233 - Britt: 922 02 404  - Harald: 91814958

2017-03-24

Møte i utvalg for plan og samferdsel 04.04.17

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte den 04.04.17, møterom Garsjøen, Rådhuset.

2017-03-23
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - åpne for kjøring

Presisering rundt løype 3 - Ordinær løypetrasè er ikke åpnet, men alternativ trasè kan benyttes langs Reinbogfjellet og gjennom Trangdalen til Førstevannene

 

2017-03-23

Fag- og svennebrev utdelt i kommunestyremøtet 22.03.17

Ordføreren delte ut fag- og svennebrev avlagt i 2016 til inviterte gjester i kommunestyremøtet 22.03.17.

2017-03-22
En mann ved navn Ove

Kjærlighet, ordentlige verktøy og viktigheten av å kjøre Saab

Teaterforestilling "En mann ved navn Ove" 02.04.2017 kl. 18.00 i Sør-Varanger kultursal

Ove er 59 år og kjører Saab. Han er sur og tverr og alle naboers skrekk. Hver morgen går han på en inspeksjonsrunde i borettslaget for å se at alt er på stell. Men under overflaten på denne innbitte, steile mannen finnes en annen Ove. En ensom mann som sørger over tapet av sin kone.

Les mer her

2017-03-22

Møte i eldrerådet 28.03.2017

Eldrerådet innkalles til møte tirsdag 28.03.2017 kl. 10.00 på møterom Ellenvatn, Rådhuset.

2017-03-21

Møte i formannskapet 29.03.17

Formannskapet innkalles til møte onsdag 29.03.17 kl. 10:00 i kommunestyresalen, Rådhuset. Møtet starter etter at primærnæringsfondets møte er avsluttet.

2017-03-21

Møte i primærnæringsfondet 29.03.17

Primærnæringsfondet innkalles til møte onsdag 29.03.17 kl. 10:00 i kommunestyresalen, Rådhuset.

2017-03-21
nokengang

Unna vei bakken...

Åpen Bakke på Sandnes

Fredag 24. mars kl 18-22.

2017-03-21
IMG_2772_1024x683

For første gang i Kirkenes

Norgescup i Reinkappkjøring på Førstevann

Til helga arrangerer Samene Idrettsforbund (SVL) Norgescup i Reinkappkjøring på Førstevann. Det er Karasjok Reinkappkjørerlag (Karasjoga gilvohearggit) som er teknisk arrangør. Det skal konkurreres i 3 klasser, elite, seniorer og juniorklasse.

Påmeldingsfristen går ut i kveld. Antall påmeldte vil avgjøre om det blir løp både lørdag og søndag. Starttidspunkt vil være 12.00

2017-03-20
IMG_0715_1024x683

UKM -ungdommer på tur til Alta

Til Fykesmønstring i Alta

Sør-Varanger kommune ønsker UKM-ungdommene lykke til i Alta i helga. Her er de reiseklare sammen med  kulturkonsulent Bård Stien

2017-03-17

Kunngjøring

Ny utvidelse av motorferdselforbudet i Gallokområdet

Med hjemmel i §9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag inndrar Fylkesmannen alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i et område vist på vedlagt kart. Motorferdselsforbudet gjelder i perioden fra og med den 21. mars til og med den 29. mars 2017. Det betyr at eksisterende motorferdselforbud forlenges til og med 29. mars.

2017-03-17

Møte i havnestyret 23.03.17

Havnestyret innkalles til møte den 23.03.17, kl 12:00, møterom Garsjøen Rådhuset.

Møte i Havneforumet starter kl 10:00. Egen innkalling er sendt.

2017-03-16
IMG_0601_1024x683

Søknadsfrist 15 april

Utlysing av kulturmidler

I hht vedtak i Utvalg for levekår den 13.03. 2017 lyses ut 700 000 kroner til idretts- og kulturformål. Nytt av året er at funksjonshemmedes organisasjoner gis anledning til å søke om kultur- og idrettsmidler på lik linje med andre. Idrettslag som gir tilbud til funksjonshemmede vil etter søknad kunne gis ekstra midler. Trykk på bildet for å lese mer.

2017-03-16
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS