Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Skytterhusfjellet - oppstart utbygging av boligfelt B2F

Sør-Varanger kommune har inngått kontrakt med AS Oscar Sundquist om utbyging av vei, vann og avløp til boligfeltet B2F, byggtrinn 1. Anleggsarbeidet har startet opp og skal ferdigstilles i august 2017. I perioden fram til mars vil det bli utført daglige spregningsarbeider. Før spregning varsles med korte støt i 3 min. Etter sprengning 1 langs støt i 3 min. Se mer info under.

2016-12-06

Møte i havnestyre den 08.12.16

Havnestyre innkalles til møte dne 08.12.16, kl 10:00, møterom Viksjøen, Rådhuset. 

2016-12-02

Møte i kommunestyret 14.12.16

Kommuenstyret innkalles til møte den 14.12.16 i kommunestyresalen på Rådhuset kl. 11.30

2016-12-02
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløype - åpen for kjøring

Løype 14 er nå åpnet fra parkeringsplass ved FV885 vis-à-vis det gamle Gjøkhotellet, videre inn over skogsbilvei til Grensefoss og helt opp til Treriksrøysa

Løype 21 er  delvis åpen for kjøring langs FV 886 fra Vintervollen ut til kaia i Grense Jakobselv

Løype 22 er delvis åpen for kjøring fra FV 886 ved Tårnet til nordsiden av Korpfjell

2016-12-02

Nye åpningstider på Servicekontoret

Nye åpningstider på Servicekontoret fra og med 01.12.2016 er kl. 09.00 - 15.00.

2016-11-30
Jakobsnes varselkart_200x283

Informasjonsmøte: Reguleringsplan for Jakobsnes/Ytre Lid.

I forbindelse med gjennomført høring av forslag til planprogram og oppstart av planarbeid med konsekvensutredning, inviterer Jakobsnes Utvikling AS til informasjonsmøte. Møtet avholdes 30. november kl. 18.00 i grendehuset, Jakobsnes.

2016-11-29

Vannavstenging i Fjellveien og Grevens vei i Bjørnevatn 30.11. kl 09.00-14.00

På grunn av montering av en ny pumpestasjon i Fjellveien i Bjørnevatn vil det bli vannavstengning i Fjellveien og Grevens vei 30.11.2016 fra kl. 09.00 til 14.00.

2016-11-29

Møte i eldrerådet 06.12.2016

Eldrerådet innkalles til møte tirsdag 06.12.2016 kl. 10.00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2016-11-29

Møte i Administrasjonsutvalget 05.12.16

Administrasjonsutvalget innkalles til møte den 05.12.16 på møterom Viksjøen på rådhuset kl. 10.00

2016-11-28

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 06.12.16

Rådet for likestilling av funksjonshemmede innkalles til møte den 06.12.16, kl 13:00, møterom Viksjøen, Rådhuset

2016-11-28

Møte i formannskapet 30.11.16

Formannskapet innkalles til møte den 30.11.16 kl. 11.00 i kommunestyresalen på rådhuset

2016-11-23

Møte i fondsstyret 01.12.16

Fondsstyret innkalles til møte den 01.12.16, kl 10:00. Medlemmene møter hos Tivoli North, Kirkenes.

2016-11-23

Møte i utvalg for miljø og næring 01.12.16

Utvalg for miljø og næring innkalles til møte 01.12.16. Medlemmene bes møte kl 10:00  ved Tivoli North, Kirkenes. samme inngang som Fretex.

 

2016-11-23

Møte i primærnæringsfondet 01.12.16

Primærnæringsfondet innkalles til møte den 01.12.16, kl 10:00. Medlemmene møtes på Tivoli North Kirkenes. Samme inngang som Fretex. 

2016-11-23
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS