Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Orientering om arbeidet med ny forskrift om snøscooterløyper i Sør-Varanger

Det er kommet inn mange henvendelser fra innbyggere om hvordan prosessen med utarbeidinjg av ny forskrift om snøscooterløyper går. Sør-Varanger kommune legger derfor ut informasjon om hvor vi står i dag i dette arbeidet.

 

2016-10-28

Felles budsjettorientering for Kommunestyret, Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Eldrerådet, Råd for likestilling av funksjonshemmede, Utvalg for levekår, Utvalg for miljø og næring, Utvalg for plan og samferdsel

Kommunestyret, formannskapet, Administrasjonsutvalget, Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Utvalg for levekår, Utvalg for miljø og næring & Utvalg for plan og samferdsel innkalles til felles budsjettorientering den 14.11.16 kl. 12.30 i kantina på rådhuset.

2016-10-28
2016003_Planavgrensning Skole 9910_230916_200x141

Varsel om planoppstart / Utlagt til offentlig ettersyn:

Forslag til planprogram for Skole 9910

Det varsles herved om oppstart av planarbeid for Detaljregulering for Skole 9910, samtidig legges forslag til planprogram ut til høring/offentlig ettersyn:

Forslag til planprogram til detaljregulering for Skole 9910

(planID 2030-2016003, datert 23.09.16)

2016-10-27

Møte i formannskapet 03.11.16

Formannskapet innkalles til møte den 03.11.16 i kommunestyresalen på Rådhuset kl. 11.00.

2016-10-27
Kontrollstasjon på Hesseng varsel_200x220

Varsel om planoppstart: Kontrollstasjon på Hesseng

Planområdet ligger på Hesseng, 6 km sør for Kirkenes sentrum. Området som skal reguleres er i krysset hvor E105 kobles på E6. Området er i dag regulert til LNFR-område.

2016-10-24
Ellisif Wessel teater_800x599

Premiere 2. november kl. 19.00

Samovarteateret presenterer "Ellisif Wessel" - den sterke viljen"

2.11 kl. 19.00, 5.11 kl. 14.00 og 6.11 kl. 19.00. Billettbestilling: audhild@samovar.no eller tlf. 78 99 24 68, priser kr 200,-/180,-

Kafeen åpnes en time før forestilling.

2016-10-24

Frigjøringsmarkering og medaljeoverrekkelse tirsdag 25.oktober 2016

Den norske regjeringen besluttet i forbindelse med 70-årsmarkeringen etter andre
verdenskrig å innføre en minnemedalje for innsats under andre verdenskrig.
2016-10-21
Skogsmaskin_200x135

Skogdag i Pasvik

FeFo, Fylkesmannen i Finnmark og skogbrukssjefen i Finnmark inviterer til skogdag 27. oktober kl. 10 - 12 på Malbekkmoen i Pasvik. Arrangementet er åpent for alle.

2016-10-20

Vannavstenging i Nesseveien, Skoleveien og deler av Nedreveien på Bugøynes i dag kl. 10.00-24.00

På grunn av reparasjon av vannledning blir det vannavstenging i Nesseveien, Skoleveien og deler av Nedreveien på Bugøynes i dag fra kl. 10.00 - 24.00.

2016-10-20

Møte i Valgkomiteen 24.10.16 kl. 10.00

Valgkomiteen innkalles til møte den 24.10.16 på møterom Viksjøen kl. 10.00

2016-10-19

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 25.10.16

Rådet for likestilling av funksjonshemmede innkalles til møte den 25.10.16, kl 13:00, møterom Viksjøen, Rådhuset

2016-10-19

Vannavstenging i Ekveien 1-13 og Bjørkheimveien 18.10.2016

På grunn av legging av nye vannledninger blir det vannavstenging i Ekveien 1-13 og Bjørkheimveien tirsdag 18.10.2016 kl. 09:00 til 18:00.

2016-10-18

Møte i eldrerådet 25.10.2016

Eldrerådet innkalles til møte tirsdag 25.10.2016 kl. 10.00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2016-10-18
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS