Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - åpne for kjøring

Løype 12 delvis åpnet fra Skogum innerst i Nordvestbukta helt opp til Øvre Pasvik camping. Der er stedvis mye overvann her

Løype 20 åpnet fra Lanabuktveien til nordenden av Småstrømvann. Sideløype: Opp Gangasdalen og over til løype 21 ved FV886

Løype 22 sideløype åpnet fra Korpfjelløypa over Tårnelva mot Bestemorhaugen og over FV886. Videre over Dammunsjärvi til løype 21 

2017-01-17

Møte i eldrerådet 24.01.2017

Eldrerådet innkalles til møte tirsdag 24.01.2017 kl. 10.00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2017-01-17
Deltakere infomøte om Næringsvennlig kommune

Godt besøkt infomøte om næringsvennlig kommune

Nærmere 30 engasjerte og nysgjerrige bedriftsrepresentanter møtte på infomøtet om næringsvennlig kommune. Det skal nå gjennomføres en spørreundersøkelse blant mer enn 200 bedrfiter som har hatt kontakt med kommunen de siste to-tre årene. Målet er å identifisere konkrete tiltak kommunen kan gjennomføre for å bli en bedre tilrettelegger for næringsutvikling. Resultatene skal presenteres og tolkes i lag med bedriftene på et nytt infomøte 2. mars.

2017-01-17
Varselkart oppstart detaljregulering

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR PRESTEVANNSLIA, GNR 26, BNR 155

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av ny detaljregulering for eiendommen nevnt i overskriften som ligger på sørsiden av tilførselsvei til Skytterhusfjellet ved Kirkenes.

2017-01-17
Infoplakat

Næringsvennlig kommune

Sør-Varanger kommune ønsker å legge til rette for næringsutvikling og være en god samarbeidspartner for lokale bedrifter. I den sammenheng gjennomfører vi nå en kartlegging for å få kunnskap om hva vi gjør bra, og hva vi kan bli bedre på. I undersøkelsen vil vi kartlegge bedriftenes tilfredshet med kommunale tjenester, med infrastruktur og hvordan bedriftene oppfatter samarbeidet med kommunen.

2017-01-12

Møte i utvalg for miljø og næring 19.01.17

Utvalg for miljø og næring innkalles til møte den 19.01.17, kl 10:00, møterom Viksjøen, Rådhuset

2017-01-12

Hele Neiden inkluderes i grenseboeravtalen mellom Norge og Russland

Den 4. mars vil en utvidet grenseboeravtale mellom Norge og Russland tre i kraft. Med utvidelsen vil alle innbyggerne i Neiden i Sør-Varanger få anledning til å søke om grenseboerbevis, og russiske grenseboere vil kunne reise til et utvidet område på norsk side. Det russiske minnesmerket ved Neiden fjellstue inkluderes i grenseboersonen.

Les mer på Regjeringen.no

2017-01-10

Søknadsfrist 01.03.2017

Minner om søknadsfrist til barnehage

Barnehageportalen finner du her

2017-01-09

Møte i valgkomiteen 16.01.17

Valgkomiteen innkalles til møte mandag 16.01.17 kl. 10:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2017-01-06

Møte i dispensasjonsutvalget 10.01.17 utgår, fremskyndes til 17.01.17.

Dispensasjonsutvalget innkalles til møte den 17.01.17, kl 13:00 møterom Viksjøen, Rådhuset  

2017-01-05

KUNNGJØRING

18 eneboligtomter og 1 felt klar for tildeling på Skytterhusfjellet, felt B2F

Sør-Varanger kommune vil herved utlyse 18 eneboligtomter og 1 boligfelt på område B2F, Skytterhusfjellet, klar for tildeling.  Tomtene ligger fantastisk til med utsikt over Prestvannet, i le av nordavinden, og med utsikt mot sør. Området er nært bysentrum, men samtidig ved flere turløyper. I området er det barnehage, nytt sykehus, og det skal etableres en nærbutikk. Tomtene tildeles som festetomter, og med byggefrist 2 år fra tildelingsdato.

Tildeling vil skje ved loddtrekning dersom flere søkere på samme tomt. Loddtrekning vil skje ca 14 dager etter søknadsfrist.

Søknadsfrist: 10. februar 2017

Se nærmere informasjon

2017-01-05
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS