Videregående opplæring omfattes ikke av ordningen.
 
Det er ikke utarbeidet søknadsskjema, søknaden sendes som vanlig post. Bekreftelse på studieplass skal legges ved søknaden.
 
Innvilget stipend medfører bindingstid til Sør-Varanger kommune i ett eller to år etter bestått eksamen og endt utdanning.
 
Søknaden merkes 17/1428 og sendes Sør-Varanger kommune, personalavdelingen, postboks 406, 9915 Kirkenes innen fredag 1. september 2017.