Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Generelt

Kirkenes kompetansesenter er Sør-Varanger kommunes voksenopplærinssenter. Kompetansesenteret organisererer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for alle som har rett og/eller plikt til slik opplæring. Det organiseres også kurs på ettermiddagstid for alle utlendinger som ønsker å lære norsk. For mer detaljert  informasjon om kurstilbud, se kompetansesenterets hjemmesider.

Kompetansesenteret arrangerer norskkurs på alle nivå fra nybegynner (A1) til Bergenstest (B2). Undervisningen følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (VOX), som bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk : Læring undervisning vurdering (2011).

Beskrivelse

Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet og hjelpe deg mot økonomisk selvstendighet. Til sammen får du opplæring i 600 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som du forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. For å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må du ha gjennomført denne opplæringen.

Det er avsluttende prøver i både norsk og samfunnskunnskap. Ved gjennomført opplæring får du et deltakerbevis.

Det skal utarbeides en individuell plan. Planen skal ta utgangspunkt i opplæringsbehovet ditt. Har du rett til gratis opplæring (se nedenfor), skal du få tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk (i inntil 2 400 timer) hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dette inkluderer:

  • asylanter
  • overføringsflyktninger
  • arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer
  • personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente til disse 
  • familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge

Alle som ønsker å lære norsk, samt :

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis for personer mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se spesielt introduksjonsloven kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

  • tildeling av opplæring
  • vesentlige endringer i den individuelle planen
  • at opplæringen stanses
  • permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 25.02.2018 18:15

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk