Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
12. juli kl. 10:47

Stengte veier og praktisk informasjon om ARN

 

Under Arctic Race of Norway er mange veier stengt torsdag 16.august. Strekning Hesseng-Kirkenes er stengt 15.00 - 18.15. Trykk her for mer informasjon!

les mer ... clear

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Generelt

Kirkenes kompetansesenter er Sør-Varanger kommunes voksenopplæringssenter, og har ansvar for Grunnskole for voksne, og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område.

Beskrivelse

Syns du ikke at du får tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har du rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel være hvis du

  • er eller har vært syk eller skadet
  • har særlig behov for å mestre dagliglivets gjøremål
  • trenger grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring
  • trenger motorisk trening

Målgruppe

Målgruppen er personer over opplæringspliktig alder, og som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område.

Kriterier/vilkår

Personer som ønsker spesialundervisning må sende søknad om dette til Kirkenes kompetansesenter. Søknadsskjema finnes på Kirkenes kompetansesenteres hjemmeside.

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Lover

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan få hjelp fra kommunen til å søke om spesialundervisningen.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 13:17

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk