Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg. Du trenger ikke lenger vite hvilken legevakt du hører til. Samme hvor i landet du er, kan du ringe 116117 for å komme til legevakten. Dette er særlig nyttig hvis du er på ferie eller reise, sier kommuneoverlege Mona Sørndenå.
Legevakten skal hjelpe deg når fastlegen ikke er tilgjengelig:
- Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, skal du alltid ringe fastlegen først, sier Søndenå.
Teklefonnummeret til fastlegene ved Kirkenes Legesenter er som tidligere: 78 97 76 60.

- Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise, sier Kommuneoverlegen.
Det gamle «lokale» telefonnumret (78 99 11 10)  til legevakt vil fortsatt virke.

Kontakt mot helsevesenet har tre nivåer i Norge.

Fastlegen er din hovedkontakt - som du altså når i Sør-Varanger på telefon 78 97 76 60

Legevakt skal hjelpe når fastlegen ikke er tilgjengelig. Fra 1. september når du Legevakta for området du ringer fra ved å ringe 116117.
(Legevakta i Sør-Varanger vil du fortsatt også nå ved å ringe 78 97 11 10.)

Og hvis det er akutt og står om liv, skal du ringe 113.