Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KIRKENES BARNEHAGE

Forslag til detaljregulering for Kirkenes barnehage ble behandlet i utvalg for plan og samferdsel i møte 13.08.19, og legges her ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av ny barnehage med tilhørende parkeringsplass, adkomstsone og uteoppholdsareal. Planen åpner også for forskjønning og sikring av Pisselva.

Skolestart 2019: Mandag 19. august

Velkommen til nytt skoleår!

13. august kl. 08:00: Planleggingsdag for ansatte ved Sandnes og Bjørnevatn skole

14. august kl. 08:00: Ansatte ved skolene, SFO og kulturskolen møter.

19. august: Alle elever i grunnskolen møter – se tidspunkter nedenfor.

Byplan Kirkenes: Hvordan du ønsker byen skal være?

Kirkenes skal være en by både for våre besøkende, og deg som innbygger, uavhengig av hvor du bor i kommunen. Vi synes derfor det er viktig at du gir oss innspill nå når byplanen skal utarbeides.

Hva skjer?


Problemer med tjenesten.
Språk Norsk - Norwegian