Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Generelt

Dagsenter er en ikke-lovpålagt tjeneste, men et tilbud Sør-Varanger kommune gir til hjemmeboende eldre/funksjonshemmede som har mindre omfattende hjelpebehov

Beskrivelse

Tjenesten gis for å gi økt trivsel, bidra til sosialt samvær og gi tilrettelagt aktivitet for hver enkelt bruker. Tjenesten er med i tiltaksplanen slik at brukeren kan bo lengst mulig i eget hjem. Den som innvilges plass må selv ønske å motta tilbudet.

Tilbudet gis ved Kilden dagsenter i Kirkenes. Kilden Dagsenter er åpen 5 dager i uka, hverdagene mellom kl. 09.00 - 14.00

Tilbudet er behovsprøvd, og vedtaket kan gis inntil 5 ganger per uke. Brukeren blir hentet, og bragt tilbake til eget hjem i forbindelse med oppholdet.

Tilbudet på dagsenteret skal bidra til variert kosthold, sosialt samvær, tilrettelagt aktivitet og være et avlastningstilbud for pårørende.

Besøksadresse Telefon
Kilden dagsenter Eldresenteret.
Kongensgate 10A
78 97 06 44

 

Kriterier/vilkår

Hjemmeboende eldre

Pris for tjenesten

Satser for egenbetaling er fastsatt av kommunestyret, og indeksreguleres årlig. Egenbetaling fastsettes etter husstandens samlede inntekt ved siste skattelikning jmf Egenandel for helse- og omsorgstjenester § 8.
Transport og måltider er inkludert i egenbetalingen.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Base Avdelingsleder Kontor
Kirkenes Base 1 78 97 06 32 78 97 06 33
Kirkenes Base 2 78 97 06 36 78 97 06 37
Hesseng 78 97 18 32 78 97 18 36
Bjørnevatn 78 99 37 00 78 99 94 49
Pasvik 78 99 35 40 78 99 35 40
Bugøynes 78 99 80 50 78 99 80 50

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet får ved henvendelse til Servicekontoret tlf 78 97 74 00, Tildelingskontoret for omsorgssaker, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadsskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside svk.no

Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes

Saksbehandling

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, og søker får skriftlig svar.

Klagemulighet

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Tjenesten oppdatert: 31.03.2016 08:28

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk

Skjema