Gjør dette først: Kontakt Finnmark politidistrikt

Vi ønsker at alle nyankomne Ukrainere som ikke har registrert opphold i kommunen gjør det. Ta kontakt med politiet for å gjøre det.
 
Tlf: 45720064 (Mandag- fredag kl 10-14)
 

Kontakt Kirkenes Flyktning- og kompetanseenhet

Ta kontakt med vår enhet for Flyktning- og kompetanse. De har informasjon og tiltak som kan være til nytte for deg.

Tlf: 78971920 Epost: komsen@svk.no

Besøksadresse:
Pasvikveien 2
Inngang fra parkeringsplassen ved kinoen, 3.etg

Søke om å bo privat

Du kan søke om å bo i private hjem som flyktning. Du kan gjøre dette her

Mer informasjon om ordningen