Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke: Flytt fokus!

Sør-Varanger kommune har blitt med i satsingen på "Gode pasientforløp", og deltar nå i et læringsnettverk om dette. Nettverkets fokus er å skape sammenhengende og trygge pasientforløp mellom den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten - og ikke minst: Å flytte fokus fra "hva feiler det deg" til "hva er viktig for deg"?

Rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020

  • Vi må forberede oss på et budsjett hvor mer ressurser må prioriteres på helse- og omsorgstjenestene, og mindre på skole og barnehage. Årsaken er stor økning i antall eldre, og stadig færre barn. Handlingsrommet for å sikre oss for fremtiden krever prioritering, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Se hele budsjettet her.

Hva skjer?


Problemer med tjenesten.
Språk Norsk - Norwegian