Oversikt over partier og kandidater

Liste Kandidater
Den norske Arbeiderparti 31
Sosialistisk Venstreparti 16
Venstre 8
Høyre 23
Fremskrittspartiet 18
Senterpartiet 31
Kristelig Folkeparti 10
Sør-Varangerlista (MVL) 11
Sør-Varanger Solidaritetslista 10