Sør-Varanger kommune har følgende ledige boligtomter klare for tildeling - siste oppdatering er 26.02.2018:

Felt B2f på Skytterhusfjellet

Prospekt for feltet og plandokumenter:
Link til interaktivt kart: https://kommunekart.com/?urlid=41afbcab3a6a41dbaa15699616105fac 

Refusjonskravet (prisene) på eneboligtomtene ligger mellom kr. 895 000,- - 1 100 000,-. Tomtestørrelsen er mellom 800 – 1 800 kvm.

 

Prestevannslia 40 – Gbn. 26/237                                           PDF: Prospekt

Prestevannslia 42 – Gbn. 26/238                                           PDF: Prospekt

Prestevannslia 44 – Gbn. 26/239                                           PDF: Prospekt

Utbyggerfelt for blokkbebyggelse                                           PDF: Prospekt
Prestevannslia 2 – 30 – Gbn. 26/240

 

* Sør-Varanger kommune har per i dag ingen ledige tomter i felt B2e

 

Felt BBB (gbn. 26/240) på Skytterhusfjellet:

 

Refusjonskravet for tomten er kr. 5.970.000,-. Tomteareal er på 5.829 m2».

 

Distriktene

Neiden, Kroafeltet,                       3 ledige tomter
Link til interaktivt kart: https://kommunekart.com/?funksjon=Vispunkt&x=69.53307709739549&y=29.654846191406246&zoom=10

Bugøynes, Tyttebærsletta,         4 ledige tomter
Link til interaktivt kart: https://kommunekart.com/?funksjon=Vispunkt&x=69.53307709739549&y=29.654846191406246&zoom=10

Tomtene er gratis, da det er frafalt krav om refusjon-, oppmålingsgebyr og byggesaksgebyr. Dette innebærer at kommunen tildeler tomt mot at søker betaler saksbehandlingsgebyr, tinglysingsgebyrer og tilknytningsavgift for vann og avløp.

 

Prosedyre ved tildeling av boligtomt

Sør-Varanger kommune tildeler boligtomter etter skriftlig søknad. Alle tomter tilbys som festet tomt. I tillegg til oppgitt tomtepris kommer omkostninger til saksbehandling, fradeling/oppmåling og tinglysing, for tiden ca. kr. 26 000,-. Kommunen krever at det ved tomtesøknad legges ved finansieringsbekreftelse for refusjonskravet (prisen) på tomten.

Dersom tomtesøknad er komplett, tildeles tomten med en byggefrist mellom 6 måneder og 1 år, 2 år for felt B2f. Det skal betales depositum ved aksept av tilbud. Ved oppstart innen byggefristen blir innbetalt depositum regnet som delinnbetaling av refusjonskravet ved fakturaberegning. Dersom man ikke kommer i gang innen byggefristen, eller tildelte sier fra seg tomten etter tilbudsaksept, vil det bli beregnet opsjonspremie (kr. 1000 per mnd) og halvt saksbehandlingsgebyr som trekkes fra innbetalte depositum.

Innen byggefristen skal byggesøknaden for tomten være godkjent, refusjonskostnadene være betalt, og festekontrakt tinglyst, slik at man setter spaden i jorda før utløpt frist.

Når byggesøknad er sendt inn skal man varsle eiendomskontoret, og vi vil utstede festekontrakt samt faktura for refusjonskostnadene og saksbehandlingsgebyr. Festekontrakt vil bli tinglyst når kostnadene er registrert innbetalt, og byggesøknad er godkjent.