Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Midlertidig botilbud

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

  Kriterier/vilkår

  Du trenger bolig i en nødssituasjon.

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

  Klagemulighet

  Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 01.08.2017 16:31

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk