Jakobsnes Utvikling AS har som hovedhensikt, gjennom omregulering, å legge til rette for utvikling av fremtidige industriarealer. Hovedformålet er å etablere en multifunksjonell plattform for større nasjonale og internasjonale aktører rettet mot maritim service og industri.

Planområdet inklusive influensområde utgjør ca 800 daa på land og strekker seg fra Snevebukta i sør, gjennom den sjønære delen av Jakobsnes boligområde langs eksisterende vei, frem til kommunal kai for fiskemottak. Videre langs sjøkanten nordover til Hælen inkludert areal innover på landsiden mot cote 60 samt areal i sjø ca 500 meter ut fra land.

Tiltaket innebærer etablering av større kaiarealer med bakareal for lagring og servicebygg. Ytterste del av planområdet mot ”Hælen” er planlagt som terminal for oljeomlasting. Det kan være aktuelt å inkludere boligfelt og/eller overnattingsfasiliteter for deler av området nærmest Jakobsnes.

Planprogrammet kan lastes ned her. Det vil også ligge et eksemplar på servicekontoret på Rådhuset til gjennomlesning.

Frist for høringsuttalelse er 07.09.16.