Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Renovasjon er en lovpålagt tjeneste som utføres av kommunen. Merk at ikke alle typer avfall samles inn.

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

2 fraksjoner samles inn hos abonnent - restavfall og papir. Restavfall går til energigjenvinning og papir blir materialgjenvunnet. Restavfall skal bestå av brennbart restavfall. Mindre glassbeholdere, eksempelvis syltetøyglass, kan inkluderes i restavfallet. Dette vil bli tatt ut i energigjenvinningsprosessen.

Papirfraksjonen skal inneholde aviser, ukeblader, tidsskrifter, reklame og kontorpapir

 

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 09:10

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk