På temadagen vil du få personlig veiledning om skatt og skattemelding av rådgiver fra Skatt Nord. Nordkalottens Grensetjeneste vil også gi generell veiledning om å arbeide i Norge. Har du spørsmål, ta kontakt med Nordkalottens Grensetjeneste Riitta Leinonen, +47 982 89 089, riitta.leinonen@storfjord.kommune.no