Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veivedlikehold

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Veinettet er fordelt på tre eiere; Staten har ansvar for riksveier (inkl. europaveier), fylkeskommunen for fylkesveier og kommunen for de kommunale veiene. Kommunale veier og gater er de fleste bygater, boliggater/-veier og samleveier i boligområder. I distriktene er sideveier til fylkes- og riksveier, kommunale veier. I Kirkenes har Statens vegvesen ansvar for E6 fram til D/S-kaia (Solheimsveien-Johan Knudsensgate-Arbeidergata-Prestøyveien-Kaiveien), samt for Fv 367 (Pasvikveien-Kirkegårdsveien-Hans Væggersvei) og Fv 366 (Til Kirkenes sykehus).  Hovedveien gjennom Bjørnevatn (Håbet-Paviliongen) er fylkesvei, Fv 885.

  Gang- og sykkelveier langs kommunale veier og enkelte fylkesveier er også kommunens ansvar. Det samme gjelder kommunale parkeringsplasser.

  Gatelysene er tent i perioden: 20. august – 20. april. 

  Beskrivelse

  Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

  Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren
  • Gatelys – vedlikehold og tenning av mørke lyspunkter.

  Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de allminnelige erstatningsregler. 

  Lover

  Se spesielt forurensningsloven § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Gatelys

  Vedlikehold og skift av mørke lamper skjer ca. hver 5. uke. Melding om mørke lyspunkter kan gis til Servicekontoret. For å sikre at gatelyset blir utbedret ved første vedlikeholdsrunde, vennligst oppgi navn, telefonnummer og gateadresse eller gnr/bnr der det mørke lyset er. 

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 01.08.2017 17:26

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk