Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Planavgrensning oppstart_400x291

Varsel om oppstart av planarbeid

Fv. 885 Langvasseid–Svanvik

Statens vegvesen har startet arbeidet med å lage en detaljregulering for oppgradering av fylkesveg 885, mellom Langvasseid og Svanvik.

Det inviteres til åpent informasjonsmøte ​21.02.18, kl. 18:00-20:00 på Svanhovd, Svanvik.

Vegen skal utbedres i forhold til jevnhet gjennom tiltak som utstrakt grøfting og skifting av stikkrenner. Vegen må også forsterkes og asfalteres, og rekkverk langs store
deler av vegen må skiftes ut. Trafikksikkerhet og framkommelighet skal være bedre etter ferdig utbedret veg.

Du sender synspunkt, innspill og andre relevante opplysninger innen fredag 2. mars 2018

Skjermbilde plan_600x328

TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SKOLE 9910

Planforslag for Skole 9910 er nå utlagt til offentlig ettersyn.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: http://www.svk.no/,

eller leses på Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

Merknader til planforslaget sendes kommunen innen 09.03.18.

 

Formålet med planen er å tilrettelegge for bygging av ny skole for Bjørnevatn- og Sandnesområdet kalt «Skole 9910», planen skal også tilrettelegge for oppgradering av Nybrottsveien med fortau.

Varselkart coop sandnes

Varsel om oppstart: Detaljregulering for Coop Sandnes

I hht Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for ny Coop butikk ved Sandnes, sør for Hesseng. Tiltakshaver er Coop Finnmark SA.

forsidebilde_300x175

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KIRKENES NORHAVN I LEIRPOLLEN: HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN, SAMT VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING

Kirkenes Norhavn, Leirpollen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det oppstart av planarbeid for Områderegulering for Kirkenes Norhavn, Leirpollen (planID 2030-2017003). Samtidig legges Forslag til planprogram for Kirkenes Norhavn ut til offentlig ettersyn i henhold til samme lov § 12-9, samt § 15 i forskrift om konsekvensutredninger. Dette etter 1.gangsbehandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 21.11.17, sak 063/17.

Plandokumentene og utvalgets vedtak ligger til offentlig ettersyn fram til 19.01.2018. Dokumentene kan lastes ned her...

​Det ble holdt et offentlig møte om saken den 04.01.2018 kl 17:00 på Rådhuset i Kirkenes. Presentasjoner og møtenotat kan lastes ned her...

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk