Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...

Alle barnehager/Kontaktinfo

Nyheter

Jakobsnes barnehage

- Vi bryr oss om hverandre

Grunnsynet i Jakobsnes barnehage bygger på en helhetlig pedagogisk tenkemåte. Mennesket er et tenkende, følende og handlende vesen, derfor må alle miljøer vi befinner oss i sees i en sammenheng

.Jakobsnes barnehage_310x231.jpg

Kirkenes barnehage

Sammen blir vi bedre

Kirkenes barnehage avdeling Askeladden_310x233.jpg

Kirkenes barnehage jobber for å være en inkluderende barnehage, hvor vi alle har en plass i et fellesskap der vi gjør hverandre bedre. Vi mener at Tillit, lojalitet og respekt er tre viktige faktorer for å utvikle en god barnehage. Dette er utgangspunktet for et godt samarbeid mellom ansatte, barn og foreldre.

Knausen barnehage

Glade voksne, glade barn - sammen for den gode barndom

hjemmeside.jpg

Det er de voksne som ansatte i barnehagen som har avgjørende betydning for kvaliteten her. Vi arbeider daglig for at vi skal se hverandre, være åpne og bevisste voksne som reflekterer over hvordan vi er i relasjoner, handlinger og væremåte. Både mot barna, foreldre og hverandre som kollegaer. Vi har et høyt fokus på lek og vennskap, språkarbeid, natur og uteliv.

Pasvik barnehage

Nærhet, glede og omsorg

Pasvik barnehage

Alle barn skal oppleve trygghet, lek, læring og mestring i et miljø som er preget av nærhet, glede og omsorg.

Prestøya barnehage

Barna først i rekka gir en god start på livet

Bilde villaveien barnehage

Først i rekka er å gi barna en god start på livet der lek og læring går hånd i hånd. Vi ønsker å være en barnehage der barna opplever trygghet, omsorg, anerkjennelse, respekt og toleranse, vennskap, humor og mestring/utvikling gjennom lek og læring i barnehagehverdagen.