Planprogram og mere informasjon kan leses her:

Detaljregulering for Havn og vei til havn -...