Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppstart av planarbeid for «Detaljregulering for Nedre Johnsenveien».

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljplan for «Detaljregulering for Nedre Johnsenveien» på Sandnes. Området er satt av til framtidig boligområde, B12 i kommunens arealplan. Følgende område skal detaljreguleres:
Eiendom gnr. 23, bnr. 90 og gnr. 23, bnr. 54, festenr. 15 og Johnsenveien fra Langfjordveien-krysset til avkjøring Johnsenveien 8, med tilhørende kommunale eiendommer 23/2 og 23/81. Dette i Sør-Varanger kommune.

2013014_PL_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11

MELDING OM VEDTAK: ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET

Utvalg for Plan og Samferdsel i Sør-Varanger kommune vedtok i møte 26.09.17, sak 046/17;

 

Endring av detaljregulering for Rambergneset, planID 2030-2013014.

 

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-14. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Detaljregulering for Selskapsveien 1

Kunngjøring av vedtatt plan

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres det herved at Sør-Varanger kommunestyre i møte 23.08.17, sak 072/17 har vedtatt følgende reguleringsplan: ”Detaljregulering for Selskapsveien 1", planID 20302015003

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk