Barnehagens arbeid med å utvikle et flerspråklig miljø vil være en berikelse for hele Sør-Varanger kommune som en flerkulturell kommune. Det å ha tilgang på flere språk i sin hverdag er en styrke både for den enkelte og for lokalsamfunnet. Arbeidet med flerspråklige barn skal derfor «bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse» (R17)

Handlingsplan for  arbeid med flerspråklige barn