Kriseledelsen har besluttet at all innendørs idretts- og fysisk aktivitet fortsatt utsettes. Kriseledelsen vurdering er at man ikke åpner Barentshallen Hesseng og Fjellhallen i Kirkenes. Avgjørelsen står til ny avgjørelse blir tatt. Ved en eventuell åpning skal nasjonale retningslinjer følges og det må være særlig fokus på renhold, basale smitteverntiltak som håndhygiene og gjeldende regler for avstand, og øvrige smitteverntiltak.

Barentsbadet holdes fortsatt stengt til og med 15.juni. Det skal gjøres en ny vurdering av åpningen av bassenget etter dette i henhold til nasjonale smittevernregler og bestemmelser.