IST-Direkte er en portal hvor foreldre kan oppdatere informasjonen SFO har tilgjengelig angående barna, foresatte, hvem som kan hente barna m.m.
Ved å følge linken "Foreldrepålogging" øverst kommer du til forsiden for IST-Direkte Sør-Varanger.
Velg ID-Porten. Følg instruksjonene som følger på skjermen.

 

Video som gjennomgår pålogging og har informasjon om innhold i IST-Direkte
Hvordan bruke IST for foreldre bare SFO.mp4

 

IST-Dialog og Home app for foreldre

IST-Dialog tar gradvis over i løpet av skoleåret 2021-22.
For mer informasjon om IST-Home for foreldre se ISTs egen side for IST-Home.
IST Home – Sammen for barnet ditt