Utvalgets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned her:

 

2013014_PLANBESKRIVELSE_Endring av detaljregulering for Rambergneset 25.08.2017.pdf

2013014_BESTEMMELSER_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017.pdf

2013014_PLANKART_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017.pdf

2013014_ROS_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017.pdf

2013014_VEDTAK_ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET 26.09.17.pdf

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 25.10.17.

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

 

​Plan- og Utviklingsavdelingen