Vedtaket (med saksframstilling) og plankart kan leses her:

 

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR EKHAUGEN OG E105 FOR NY KRYSSLØSNING EKVEIENE105.pdf

Plankart mindre endring Ekhaugen-E105 kryss091017.pdf

Skisse_Ekveien_kart_20170621 (L)(634933).pdf

Skisse_Ekveien_ortofoto_20170621 (L)(634935).pdf

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker.

 

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

 

​Plan- og utviklingsavdelingen