Planleggingsdager barnehageåret 2021-2022

  1. Torsdag 19. august 2021
  2. Fredag 20. august 2021
  3. Mandag 15. november 2021
  4. Mandag 3. januar 2022
  5. Dato avgjøres i hver barnehage

 

Planleggingsdager barnehageåret 2020 – 2021


1. Mandag 17. august 2020
2. Tirsdag 18. august 2020
3. Mandag 16. november 2020
4. Mandag 4. januar 2021
5. Dato avgjøres i hver barnehage