Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...
forside
Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Dette er den vedtatte arealplanen for Sør-Varanger kommune for perioden 2018-2030.

​Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt i Sør-Varanger kommunestyre den 14.02.2018, sak 020/18.

Planen består av følgende dokumenter:

Planbeskrivelse:

2004105_PLANBESKRIVELSE KPA 2018-2030_010218

Planbestemmelser:

2004105_PLANBESTEMMELSER KPA 2018-2030 ME2020

Vedlegg:

2004105Vedlegg 1 Planer som fortsatt skal gjelde KPA ME2020

2004105Vedlegg 2 Parkeringsbestemmelser KPA_010218

 

2004105Vedlegg 3_LNFR Eksisterende Boliger og Fritidsboliger i Distrikta og Uregulerte områder KPA ME2020

2004105Vedlegg 4_LNFR-Spredt Eksisterende Bebyggelse i Ødemarksområder og ved Sjø KPA ME2020

2004105Vedlegg 5 ENKR-P-08 Høyderestriksjonskart Kirkenes lufthavn

2004105Vedlegg 6 ENKR-P-09 Byggerestriksjonskart Kirkenes lufthavn

2004105Vedlegg 7 Flystøysonekart Kirkenes lufthavn 030308

Risiko og sårbarhetsanalyse:

2004105ROS-analyse_KPA2018-2030_010218

Plankart:

Plankartet kan ses her: http://www.kommunekart.com/klient/sorvaranger/

2004105_PL Kommuneplanens arealdel 2018-2030

2004105_Tegnforklaring Kommuneplanens arealdel 2018-2030

1 KPA delområde Grensefoss Skogfoss

2 KPA delområde Skogfoss Svanvik

3 KPA delområde Svanvik Homfoss Langvasseid

4 KPA delområde Langvasseid Håbethkrysset Sandnesbrua

5 KPA delområde Bugøynes Brannsletta Bugøyfjord

6 KPA delområde Bugøyfjord Neiden Munkefjord

7 KPA delområde Jakobnesområde Elvenes til Jarfjord Bøkfjord

8 KPA delområde Jarfjordområdet

9 KPA delområde Tømmernes

10 KPA delområde Skogerøya

11 KPA delområde Kirkeneshalvøya

Saksbehandling og Planvedtak:

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030 - SLUTTBEHANDLING

NOTAT RÅDMANNENS MERKNADSBEHANDLING ETTER 2GANGS HØRING KPA_010218

MINDRE ENDRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030

Øvrige saksdokumenter finnes på:

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_sorvaranger/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2013000263&

 

​Plan- og Utviklingsavdelingen

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.