Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...
Vedtatte planer
Kunngjøring: Detaljregulering for Elvenesveien 211, gnr 24 bnr 12, Sør-Varanger
Det er vedtatt detaljreguleringsplan med boligtomter på Elvenes.
Bilde av plankart

Kunngjøring etter plan- og bygningsloven § 12-12.

 

Detaljregulering for Elvenesveien 211, gnr. 24 bnr 12, ble vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre i møte 25.08.21, sak 91/21 (planID 5444-2020 004).

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, og er regulert til;

Boligbebyggelse, kjøreveg og gangvei, landbruks, natur – og friluftsområder.

 

Plandokumentene:

Planbeskrivelse: Planbeskrivelse Detaljregulering 5444 2020 004 Elvenesveien 211.pdf

Bestemmelser: Bestemmelser Detaljregulering 5444 2020 004 Elvensveien 211.pdf

Plankart: RP_Elvenesveien 211 revidert 250521.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse: Risiko- og sårbarhetsanalyse 5444 2020 004 Elvenesveien 211.pdf

 

Klageadgang:

Parter eller andre berørte kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Vennligst oppgi vår referanse; 20/759

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.