Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...

Næring og samfunn

Omstillingsplan for Sør-Varanger 2016-2022

Her finner du den opprinnelig vedtatte omstillingsplan for Sør-Varanger kommune, vedtatt 15.juni 2016.

les mer ...
Publisert: 13. juni 2022 | Sist oppdatert: 13. juni 2022

snp bilde

Strategisk næringsplan 2019-2029

Kommunestyret vedtok strategisk næringsplan juni 2019. Næringsplanen har som visjon at vi skal bli en innovativ kommune som samarbeider om nye løsninger. Visjonen skal realiseres gjennom strategiene næringsvennlig kommune, attraktiv by, moderne infrastruktur og innovativt næringsliv.

les mer ...
Publisert: 31. mars 2017 | Sist oppdatert: 10. oktober 2019

Gjeldende for perioden 01.10.2016 - 30.09.2020

Alkoholpolitiske retningslinjer

Den kommunale alkoholbevillingspolitikken forvaltes innenfor de rammer som er gitt i Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). Alkoholloven har som målsetting å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette, sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

les mer ...
Publisert: 09. oktober 2017 | Sist oppdatert: 11. juni 2020

Masterplan for reiselivet: Sør-Varanger mot 2025

En masterplan er et dokument som legger langsiktige rammer for utviklingen av en destinasjon. Planen skal først og fremst dekke det fellesrommet der det er hensiktsmessig at aktørene samarbeider om tiltak som gir bedre rammer for den stedlige verdiskapingen. Masterplan er dermed en overordnet strategi for arbeidet på destinasjonsnivå.

les mer ...
Publisert: 20. september 2017

Kommunedelplan: Landbruksplan for 2015-2018

Befolkningsvekst, klimaendringer og naturkatastrofer har de siste åra bidratt til store endringer med hensyn til matsikkerhet i verden, og i dette bildet er matproduksjon i nordområdene en av få sektorer som kan oppleve positive effekter av forventa klimaendring.

les mer ...
Publisert: 20. september 2017