Utvalg for levekår har i møte den 23. januar 2012 vedtatt å ha følgende prosedyre for kulturmidlene 2012:

- SØKNAD OM KULTURMIDLER 2012 – kulturorganisasjoner – kr 150.000,- - SØKNAD OM KULTURMIDLER 2012 – idrett – kr 200.000,- - SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG GRENDEHUS – kr 200.000,- - SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LYSLØYPER OG TURLØYPER – kr 50.000,-.

De aktuelle skjemaer er nå lagt ut på http://www.svk.no/esoknad Alle organisasjoner MÅ benytte elektroniske søknadsskjemaer. Kriteriene for de enkelte søknadsområdene finner du på skjemaene. Husk at aktuelle vedlegg skal scannes inn i søknaden.

NB! Søknadsfrist: 15. MARS 2012.

Eventuelle spørsmål kan rettes til virksomhetsleder Harald Sørensen, tlf 78971790/ 918 14 958 el mail hso@svk.no
eller spesialrådgiver Nils-Edvard Olsen, tlf 78977440 el mail neo@svk.no

Virksomhetsleder Allmenn kultur