Man kan søke tilskudd til:

  • Friluftsaktivitet (frist 01.02.2018)
  • Turskiltprosjekt "Fylkeskommunalt tilskudd til skilting og merking" (frist 15.02.2018)
  • Tilskudd til statlig sikring av friluftsområder (frist 15.01.2018)
  • Tiltak i statlig sikrede friluftsområder (frist 01.02.2018)
  • Viltformål (frist 15.01.2018)

Dette er tilskudd som Finnmark fylkeskommune forvalter på vegne av Klima- og miljødepartementet. For mer informasjon les her